Eira.lv

Maksājumu pārvaldīšana kļūst par problēmu

Šī ir vēl viena izplatīta kļūda uzņēmējdarbības finansēšanas jomā. Rūpīga šīs kļūdas analīze nozīmē to, ka Jums ir jākoncentrējas uz maksājumiem, kas tiek veikti ar kredītkarti, parādsaistībām un naudas pārvedumiem. Ja vēlaties uzlabot maksājumu pārvaldību, Jums rūpīgi jāizvērtē visas pieejamās maksājumu iespējas, lai nesaskartos ar problēmām veikt vajadzīgos maksājumus. Pēc tam Jums liksies, ka slikta maksājumu pārvaldība ir muļķīga kļūda, ko uzņēmums var pieļaut.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *